Nejnovější inzeráty

O Burze
správců


Burza správců, likvidátorú, exekutorú je portál zameřujúci se na zprostředkovaní inzerce majetku zabaveného v insolvenčních, řízeních, likvidacích a exekucích. Díky Burze správců lze nejen nakupovat majetek za výhodné ceny, ale také prostředníctvím webu nabízet případným zájemcům o koupit. 

Máte majetek, jehož zpeněžení není možné inzerovat běžnými prostředky, protože náklady na inzerci by převýšily výtěžek zpeněžení tohoto majetku? 

Představují prostředky na inzerci peníze, které by jinak mohly sloužit na uspokojení Vaší pohledávky? 

Jste vázáni vymezeným rozsahem možné investice do inzerce? Náklady na dostupnou inzerci tuto částku převyšují? 

Hodláte efektivně nabídnout svůj majetek k prodeji? 

Obchodujete s pohledávkami, použitým zbožím nebo jen hodláte levně nakoupit? 

Vám všem Konkursní noviny Vám přinášejí službu Burza pro správce, likvidátory a exekutory.

Komu je
služba určená


  • Investorům a všem zájemcům o koupi majetku.
  • Insolvenčním správcům, správcům konkursní podstaty, likvidátorům, exekutorům a všem zájemcům o prodej majetku.
  • Věřitelům, kteří mají být ze zpeněženého majetku uspokojeni.

Oslovili jsme s informací o nové službě stovky potenciálních investorů. 

Oslovte je prostřednictvím Konkursních novin i Vy.