1/4 spoluvlastnického podílu na nemovitosti Velká Roudka

Značka: Smékal

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

20.11.2023
05.12.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 56 INS 17135 / 2021 dlužníka Luboš Smékal následující majetek:

spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4
na pozemku parc. St č. 43, o výměře 436 m3, jehož součástí je stavba: Velká Roudka, č.p. 38, rod.dům
na pozemku parc. č. 86/1 – 1601m3 – zahrada
na pozemku parc. č. 87 – 144m3 – zahrada
na pozemku parc. č. 88 – 270m3 – zahrada
vše zapsáno na LV 9 v katastrálním území Velká Roudka, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce, která bude odsouhlasena zajištěným věřitelem.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
e) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
f) Prodej je podmíněn souhlasem zajištěného věřitele.
g) Insolvenční správce neodpovídá za vady, funkčnost a kompletnost předmětů prodeje
h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 05.12.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: insolvencnispravkyne@email.cz nebo tel. čísle 776 209 085.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!