100 % obchodní podíly v zahraničních společnostech v Německu, Polsku a v Litvě

kupec@horizont-mfl.com

100 % obchodní podíly v zahraničních společnostech v Německu, Polsku a v Litvě

Insolvenční správce dlužníka BRANALDI s.r.o., se sídlem Brázdimská  2236, 250 01  Brandýs n. Labem, IČ: 25110659, nabízí ke zpeněžení, mimo dražbu, finanční majetek dlužníka, a to :

100% obchodní podíl ve společnosti „Branaldi Gmbh“ DE274874846, Köhlstrasse 8, WIESBADEN, Germany – evidovaný pod položkou č. 153 soupisu majetkové podstaty

100% obchodní podíl ve společnosti „Branaldi Sp.z.o.o.“ PL5272420730,Ul. Konstruktorska 9, Warszawa, Poland – evidovaný pod položkou č. 154 soupisu majetkové podstaty

100% obchodní podíl ve společnosti „UAB Branaldi“ LT100005780717, V. Krévés 104a-51, LT 50381 Kaunas, Lithuania – evidovaný pod položkou č. 155 soupisu majetkové podstaty

 

Info k výběrovému řízení:

  • Prodej bude realizován za nejvyšší nabídku
  • Konečný termín pro doručování závazných cenových nabídek je stanoven do 27.5.2019 do 15:00 hod., a to na adresu sídla kanceláře insolvenčního správce Horizont ISPL v.o.s., Koněvova 177/61, Ostrava – Heřmanice, PSČ: 713 00.
  • Cenové nabídky musí být doručovány prostřednictvím provozovatele poštovních služeb a musí být v uzavřené obálce. Předmětná obálka musí být označena nápisem “ Branaldi, s.r.o. – Nabídka  na odkup pol. č. …..  –  neotevírat”.
  • Nejvyšší cenová nabídka bude insolvenčním správcem předložena ke schválení zajištěnému věřiteli.
  • Insolvenční správce a zajištěný věřitel si vyhrazují právo odmítnout všechny předložené nabídky, a to i bez udání důvodů
  • Případný vítězný zájemce bude insolvenčním správcem vyzván k uzavření kupní smlouvy a to ve lhůtě do 14 dnů od doručení předmětné výzvy zájemci.
  • Úhrada celé kupní ceny musí být připsána na účet majetkové podstaty dlužníka před podpisem kupní smlouvy.

                                                                            

 

                                             

 

 

                               

                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finanční majetekPodniky

29.04.2019
28.04.2020


Informace o zadavateli

Roman Froněk kupec@horizont-mfl.com

Související inzeráty