3D model průtlačného práškového parního kotle

vandrovec@in-spravce.cz

3D model průtlačného práškového parního kotle

Insolvenční správce společnosti VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. nabízí k prodeji 3D model exponátu průtlačného práškového parního kotle.

Dle usnesení Krajského soudu v Ostravě (č.j. KSOS 37 INS 10134/2016-B568) bude majetek prodán nejvyšší nabídce a za podmínek uvedených v usnesení. Náklady spojené s přepravou a manipulací hradí kupující. Na uvedený majetek se nevztahuje záruka.

Nabídky a případné další informace k předmětu prodeje předkládejte do 31.7.2019 do 16:00 na e-mailové adrese radomir.cincila@vpe-konkurz.cz

Předmět zprávy označte “NABÍDKA – MODEL”. Na později dodané nebo jinak označené nabídky nemusí být brán zřetel.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo kdykoliv výběrové řízení zrušit bez udání důvodu.

Movité věciOstatní majetek

10.07.2019
01.08.2019


Informace o zadavateli

vandrovec@in-spravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty