5 osobních vozidel z insolvenčního řízení k prodeji

Značka: KSBR 54 INS 4319/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

27.09.2022
31.10.2022

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka DOMINART spol. s r.o., IČO: 28299183, se sídlem Sucheniova 270/6, Stařečka, 674 01 Třebíč (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS 4319/2022.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek – 5 ks osobních automobilů. Majetek je uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 12.7.2022 pod číslem dokumentu B-8. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty číslo:

11 – FORD MONDEO – RZ 1J68000

Podrobnosti: VIN: WF05XXGBB53M32372, první zaevidování 2003

 

12 – FORD GALAXY – RZ 6J43325

Podrobnosti: VIN: WF0GXXPSSG4R03769, první zaevidování 2004

 

14 – RENAULT KANGOO – RZ 2J89322

Podrobnosti: VIN: VF1KC1DBF37668278, první zaevidování 2007

 

16 – HYUNDAI SANTA FE – RZ 3J94383

Podrobnosti: VIN: KMHSH81XDAU511827, první zaevidování 2010

 

21 – HYUNDAI I 30 – RZ 6J16418

Podrobnosti: VIN: TMAH2817AJJ002404, první zaevidování 2017

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat v částce bez DPH (nabídnutá cena bude navýšena o DPH) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní email a telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 28.10.2022.

Prohlídka vozidel je možná po předchozí domluvě dne 25.10.2022 mezi 14 a 17 hod.

Vozidla jsou odstavena na adrese Rudíkov u Třebíče a cca 5 měsíců nejsou v provozu. Do poslední chvíle byla vozidla pojízdná. V současnosti jsou baterie vybité, ale všechna auta se podařila technikem nastartovat a zjistit aktuální stav tachometru.

č.11 – FORD Mondeo RZ 1J6 8000 r. 2003 – technická do 11.3.2022 – tachometr při poslední STK 318 080 km. Minimální nabídka je 20 000 Kč + DPH

č.12 – Ford Galaxy RZ 6J43325 r. 2004 – technická do 17.4.2022 – tachometr při poslední STK 324 402 km. Minimální nabídka je 20 000 Kč + DPH

č.14 – RENAULT KANGOO RZ 2J8 9322 r. 2007 – technická do 9.7.2023 – aktuální stav tachometru 179 406 km. Minimální nabídka je 40 000 Kč + DPH

č.16 – HYUNDAY SantaFe RZ 3J9 4383 r. 2010 – technická do 4.6.2022 – aktuální stav tachometru 389 573 km. Minimální nabídka je 90 000 Kč + DPH

č.21 – HYUNDAY i30 RZ 6J1 6418 r. 2017 – technická do 13.8.2023 – tachometr při poslední STK 114 755 km. Minimální nabídka je 140 000 Kč + DPH


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!