Akcie společnosti LAUDIS, a.s.

Značka: KSOS 40 INS 29611 / 2012

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Finanční majetek

02.11.2022
18.02.2023

Insolvenční správce: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce
Dlužník:  Bohdan Sikora, nar. 29. 8. 1961, IČ 13588532, trvale bytem Třinec 898, 739 61 Třinec – Lyžbice

Akcie společnosti LAUDIS, a.s. v držení Bohdana Sikory:

  • 8 ks kmenové akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 1.000,00 Kč,
   pořadové číslo 0935-0942,
  • 12 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě akcie 100.000,00 Kč,
   pořadové číslo 1262-1273.

   Podmínky

   • Nabízený majetek bude po dohodě se soudem prodán nejvýhodnější nabídce
   • Zájemci mohou svou cenovou nabídku doručit v zapečetěné obálce nejpozději do 31.12.2022 na adresu: JUDr. Radim Kubica, MBA, insolvenční správce, Ó. Lysohorského 702, 738 01
   • Cenová nabídka musí obsahovat nabízenou cenu, identifikaci majetku a identifikaci zájemce.
   • Zapečetěná obálka musí být výrazně označena textem 

   „Bohdan Sikora akcie – Prodej majetku – Nabídka – NEOTVÍRAT!“

   • Sjednaná cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
   • Majetek bude prodán, tak, jak stojí a leží.
   • Zájemci nemají nárok na úhradu nákladů spojených s nabídkou.
   • Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny došlé nabídky bez udání důvodu.
   • Vybraný uchazeč je povinen poskytnout insolvenčnímu správci řádnou součinnost potřebnou k uzavření smlouvy tak, aby byla smlouva uzavřena ve lhůtě do 15 dnů poté, co k tomu bude insolvenčním správcem vyzván. Odmítne-li vybraný uchazeč uzavřít s insolvenčním správcem smlouvu nebo neposkytne-li řádnou součinnost, aby mohla být smlouva v dané lhůtě uzavřena, může uzavřít insolvenční správce smlouvu s uchazečem, který byl další v pořadí.

   Další informace

   Prohlídka nemovitého majetku se uskuteční po dohodě na e-mail: insolvence@kubicapartners.cz

Informace o zadavateli

JUDr. Radim Kubica, MBA Kubica, MBA insolvence@kubicapartners.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.05.2023 05.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.04.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.04.2023 16.07.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!