Apple iPhone 11 pro max

Značka: I.622

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

02.12.2022
31.05.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Frappuccini s.r.o., IČ: 05903297, sídlem Staňkova 358/8, 602 00 Brno, ve věci vedené Krajským soudem v Brně pod sp. zn. KSBR 47 INS 21007 / 2021, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, a to:

 • Apple iPhone 11 pro max 256 GB, maximální kapacita baterie 87%

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 31.5.2023, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení: Apple iPhone 11 pro max

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Nabízená cena musí být uvedena bez DPH.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.


Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!