CITRÖEN C-ELYSÉE EXCLUSIVE 1.6 HDI

insolvence49@gmail.com

CITRÖEN C-ELYSÉE EXCLUSIVE 1.6 HDI

Insolvenční správce nabízí z majetkové podstaty dlužníka LOEX, s.r.o., sp. zn. KSPH 60 INS 21161/2018, k prodeji osobní automobil CITRÖEN C-ELYSÉE EXCLUSIVE 1.6 HDI, barva bílá Banquise. Doplňkové příslušenství: tažné zařízení snímatelné, klimatizace, parkovací asistent, hliníkové disky kol, autoradio. Datum první registrace vozidla 28.1.2013. Maximální výkon vozidla je 68 kW, zdvihový objem 1 560 cm3, palivo: nafta, převodovka manuální.  Osobní automobil se nachází v depozitu insolvenčního správce v Doksech. Prohlídky budou možné po předchozí domluvě. V případě zájmu o bližší informace k nabízenému majetku zašlete sdělení prostřednictvím e-mailu insolvence49@gmail.com.

Podmínky prodeje:

 • předmět prodeje bude prodán zájemci s nejvyšší cenovou nabídkou, minimální výše nabídky je 145 709,-Kč vč. DPH,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty (ust. § 295 IZ),
 • zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 • předmět prodeje se nabízí bez odpovědnosti prodávajícího za vady, tedy za vyloučení ust. § 1914 a ust. § 2161 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • insolvenční správce není oprávněn poskytnout záruku za zpeněžený majetek,
 • tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 • je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny doručené nabídky odmítnout,
 • zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky),
 • zájemce, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, není insolvenční správce povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení,
 • lhůta pro podání cenových nabídek končí 15.4.2020.

V případě zájmu o odkup nabízeného majetku zašlete cenovou nabídku nejpozději do skončení lhůty pro podání nabídek pouze prostřednictvím e-mailu : insolvence49@gmail.com.

Ve své nabídce prosím uveďte :

 • přesnou identifikaci majetku, o který máte zájem,
 • nabízenou kupní cenu ( zřetelně označte, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo včetně DPH),
 • identifikaci zájemce ( jméno, příjmení, název obchodní firmy, IČ, adresu trvalého bydliště či sídla),
 • telefonní kontakt,
 • souhlas s podmínkami prodeje majetku.
Movité věci

26.03.2020
15.04.2020


Informace o zadavateli

František Hendrych insolvence49@gmail.com
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty