ČKD PRAHA DIZ a.s. – Tablet SAMSUNG, 2 ks Flashdisk

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

18.01.2024
16.02.2024

Zrůstek a partneři v.o.s., IČ 25589644, se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, zastoupená Mgr. Jiřím Zrůstkem, ohlášeným společníkem, jako insolvenční správce dlužníka ČKD PRAHA DIZ a.s., IČ 00565997, se sídlem Kolbenova 942/38a, 190 00 Praha 9 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření kupní smlouvy o prodeji movité věci (dále jen „předmět prodeje“):

uvedené v soupisu majetkové podstaty v části II. Movitý majetek, poř. č.:

– 103: Tablet zn. Samsung, v.č. R52F80CCJ9B,
– 104: Flash disk zn. ADATA MyFlash,
– 105: Flash disk zn. Kingstone DATA TRAVELER.

Přílohou k tomuto oznámení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je zmíněná movitá věc uvedena.

V příloze k tomuto oznámení je dále uveden text kupní smlouvy o prodeji movité věci, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější.

Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy o prodeji předmětu prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil kupní cenu.

Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz

Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření kupní smlouvy bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena.
Insolvenční správce upozorňuje případné zájemce, že movitá věc je použitá, nemusí být kompletní a plně funkční a před podáním nabídky je vhodná prohlídka.

Prohlídka je možná pouze po předchozí domluvě na emailové adrese lenka.neslehova@akorli.cz.

Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 16. 2. 2024 v 15:00


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. daniel.nosek@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.07.2024 23.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 20.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!