DÁMSKÁ OBUV RŮZNÉ DRUHY – 7.334 KS

radoslav.lavicka@isolc.cz

DÁMSKÁ OBUV RŮZNÉ DRUHY – 7.334 KS

DÁMSKÁ OBUV RŮZNÉ DRUHY – 7.334 KS

Vyhlašovatel: Insolvenční správce dlužníka:

Bonevile s. r. o., IČO 241 87 780 sídlem Karlovo náměstí 290/16, 120 00 Praha 2

vyhlašuje Veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy.

Předmět převodu: SOUBOR MOVITÉHO MAJETKU – Dámská obuv různé druhy – 7.334 Ks

Bližší info v přiložené nabídce.

Movité věci

21.05.2020
10.06.2020


Informace o zadavateli

Radoslav Lavička, Mgr. radoslav.lavicka@isolc.cz

Související inzeráty