Doména www.lipalearning.cz a www.lipalearning.com (insolvenční řízení EMTC-Servis, s.r.o.)

Značka: MSPH 79 INS 7479 / 2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

17.02.2022
21.03.2022

Insolvenční správce dlužníka EMTC – Servis s.r.o., Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8, IČO 24209112, dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka v insolvenčním řízení sp.zn. MSPH 79 INS 7479 / 2020, a to:

Předpokládané podmínky prodeje:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
 • úhrada ceny nejpozději při podpisu smlouvy;
 • insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
 • náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;
 • nabídky je možno podávat, jak na položku 1) a 2) samostatně. V případě zájmu o obě položky je nutno kupní cenu rozdělit ke každé položce zvlášť.

Případní zájemci o koupi nehmotného majetku 1) či 2), nechť se obrátí do 21.3.2022 na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz.ostrava@gmail.com. Bližší informace k prodeji budou poskytnuty na tel. 558 640 293 nebo 733 373 857. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku. K prodeji bude přistoupeno v souladu s ust. § 289 IZ po schválení věřitelským výborem a insolvenčním soudem.

Informace o zadavateli

Jaroslav Brož insolvence.broz.ostrava@gmail.com

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 01.05.2023 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  29.03.2023 24.05.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!