Dražba 1/2 nemovitostí – pozemky obec Bystřice a katastrální území Božkovice – 11.03.2021

office@sirhalova.cz

Dražba 1/2 nemovitostí – pozemky obec Bystřice a katastrální území Božkovice – 11.03.2021

Ins. správce oznamuje, že se bude konat dne 11.03.2021 v 11 hod. elektronická dražba prostředníctvím elektronického systému dražeb na adrese: www.e-drazby.cz, následujícího majetku:

spoluvlastnického podílu o velikosti ½ na:
• pozemkové parcele č. 99/3,
• pozemkové parcele č. 100/1,
• pozemkové parcele č. 163/4,
• pozemkové parcele č. 180/3,
• pozemkové parcele č. 279/8,
• pozemkové parcele č. 350/47,
• pozemkové parcele č. 357/18,
• pozemkové parcele č. 381/5,
• pozemkové parcele č. 381/20,
• pozemkové parcele č. 1213/6,
nemovitosti zapsané na listu vlastnictví č. 40 pro obec Bystřice a katastrální území Božkovice v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov.

Dražební vyhláška je připojena v příloze.

 

Značka:

Kandovi/KSHK/1

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Středočeský kraj

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Nehmotný majetek

23.02.2021
11.03.2021


Informace o zadavateli

Kateřina Širhalová office@sirhalova.cz

Související inzeráty