dům č. 45 včetně pozemků k.ú. Libáň

Značka: KSHK 35 INS 14701 / 2020 Radka a Vlastimil Ulmanovi

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

19.07.2021
27.07.2021

Prodej mimo dražbu – nejvyšší učiněné nabídce

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníků: Radka a Vlastimil Ulmanovi (insolvenční řízení vedené pod sp. zn. KSHK 35 INS 14701 / 2020 u Krajského soudu v Hradci Králové), nabízí k prodeji nemovitosti

zapsané na LV č. 383 pro katastrální území Psinice, obec Libáň, vedený u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Jičín (dále jen „nemovitosti“).

Nemovitosti jsou obývaný dlužníky.

 

Minimální cena byla stanovena, v souladu s pokyny zajištěných věřitelů, znaleckým posudkem č. 11870-1648/2020 ze dne 18. 8.2020, vyhotoveného společností XP invest, s.r.o., na částku 1.220.000,- Kč.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší/nejvýhodnější nabídce. Nabídky zasílejte elektronicky na adresu: prodej@insolvence-is.cz

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o vyhodnocení nabídek vybranému zájemci a výzvy k uzavření kupní smlouvy, spolu se zasláním návrhu kupní smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si současně vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy.

Nabídka prodeje nemovitostí je v trvání 19.7.2021-19.8.2021. K později učiněným nabídkám nebude přihlíženo.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  179 000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Liberecký kraj
  1 263 620 Kč Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 24.04.2023 Celá ČR
  Ústecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.03.2023 30.04.2023 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!