Křižany

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Křižany, 50.7346739,14.8868033

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

07.06.2023
29.06.2023

Auzkce souboru nemovitých věcí včetně faktických součástí a příslušenství:
• Pozemek parc. č. 4268 o výměře 6 043 m2 – trvalý travní porost;
• Pozemek parc. č. 4270 o výměře 16 805 m2 – ostatní plocha (neplodná půda);
• Pozemek parc. č. 4271 o výměře 7 801 m2 – trvalý travní porost;
vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Liberec, na LV č. 374, pro katastrální území Křižany, obec Křižany, okres Liberec, (dále jen „Předmět aukce“).
Pozemky jsou v jednotném funkčním celku a nacházejí se v západní části obce Křižany, za rodinným domem č.p. 391. Leží vlevo od hlavní komunikace procházející obcí ve směru na Žibřidice. Umístění je v souvislé lokalitě zemědělsky využívaných pozemků, kterou odděluje od silnice souvislý pás pozemků s rodinnými domy. Pozemky jsou přístupné přes místní cesty, konkrétně přes pozemky parc.č. 3066 a parc.č. 3058/1, které jsou ve vlastnictví obce Křižany. V dosahu nejsou žádné inženýrské sítě, ty jsou zřejmě umístěny v komunikaci procházející obcí vzdálené cca 110 metrů od severního okraje pozemku parc.č. 4271.
Pozemky jsou zřejmě využívány jako pastvina, jsou z části ohrazené malým lehkým plůtkem. V severní části jsou mírně svažité. Na pozemku parc.č. 4270 (ostatní plocha, neplodná půda) se nachází náletové dřeviny, listnaté stromy a keře vzniklé spontánně, bez údržby a bez hospodářského využití. Podél celého celku pozemků je v KN evidována polní cesta, konkrétně se jedná o pozemek parc.č. 4734, který je ve vlastnictví obce Křižany. V reálu tato cesta neexistuje, tvoří ji travnatá plocha, která je zčásti zarostlá náletovými dřevinami. U jižní hranice pozemku parc.č. 4270 je vedení elektro VN, které u zemědělsky využívaných pozemků nemá vliv na jejich využití. Podél severní hranice pozemku parc.č. 4271 je dle dálkového nahlížení do KN zakresleno věcné břemeno pro České Radiokomunikace, které neomezuje využití pozemku jako pastvinu. Dle územního plánu obce Křižany se pozemky parc.č. 4268 a parc.č. 4271 nachází ve funkčním využití ploch AZ – zemědělské, a pozemek parc.č. 4270 se nachází ve funkčním využití ploch MN – smíšené nezastavěného území.
Údolní obec Křižany se nachází na silnici z Chrastavy do Osečné, nedaleko města Liberec. Má dvě části: Křižany a Žibřidice. V obci je pošta, základní i mateřská škola, knihovna, obchod se smíšeným zbožím, kadeřnictví. Kompletní občanská vybavenost se nachází v Liberci vzdáleném cca 16 km východním směrem. Přes Křižany vede silnice II/592. Obec má vlakové i autobusové spojení.

Uvedená cena je nejnižší podání v elektronické aukce, která proběhne 29.6.2023 v 11:00 na portále https://exdrazby.cz/. Prosím pouze emailové dotazy, odpovídáme obratem.

https://www.drazby.cz/detail/kp011839-aukce-zemedelskych-pozemku-30-649-m2-krizany-okres-liberec/?utm_source=burza-spravcu&utm_medium=pr&utm_campaign=krizany


Přílohy:

Informace o zadavateli

Ing. Ondřej Velemínský info@drazby.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.09.2023 31.10.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!