Garáž v obci Duchcov

Značka: KSUL 44 INS 11113/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Ústecký kraj

Nemovité věci

02.08.2023
03.09.2023

MK InSolvence, v.o.s., insolvenční správce v řízení vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. KSUL 44 INS 11113/2022-B prodá

– pozemek parc. č. st. 2756, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č. p./č. e., způsob využití garáž, zapsáno na LV č. 668 pro k. ú. Duchcov, obec Duchcov u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Teplice.

a to nejvyšší učiněné nabídce, když nemovité věci byly oceněny znaleckým posudkem 3272/2022 v částce 200.000,- Kč, za podmínky úhrady kupní cenu nejpozději při uzavření kupní smlouvy.

Nabídky zasílejte na e-mail: insolvence@mkis.cz

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění.


Přílohy:

Informace o zadavateli

MK Insolvence, v.o.s. insolvence@mkis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 14.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 10.08.2024 Celá ČR
  Jihomoravský kraj
  1 000 000 Kč Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 12.08.2024 Jihočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!