HBH Camion Servis s.r.o.-pohledávky

advokat@ak-vencl.cz

HBH Camion Servis s.r.o.-pohledávky

Z insolvenčního řízení dlužníka HBH Camion Servis s.r.o. nabízíme ke zpeněžení prodejem mimo dražbu pohledávky za následujícími dlužníky :

  1. pohledávka za spol. LESS & FOREST s.r.o., IČ 27106632, ve výši 75.643,- Kč s přísl., přihlášená v insolvenčním řízení vedeném pod sp. zn. KSPH 66 INS 23802/2012,
  2. pohledávka dlužníka za spol. MAD CZ s.r.o., IČ 27557910, ve výši 58.000,- Kč s přísl., přihlášená v insolvenčním řízení sp. zn. KSHK 42 INS 13614/2014,
  3. soudně nevymahatelná pohledávka dlužníka za společností Natech Truck s.r.o., IČ 27547701, ve výši 6.747,- Kč s přísl.,
  4. pohledávka dlužníka za spol. PLYNOSTAV-REGULACE PLYNU a.s., IČ 47472499, ve výši 126.098,- Kč s přísl, přihlášená v insolvenčním řízení sp. zn. KSPA 56 INS 32350/2012,
  5. pohledávka dlužníka za Vilémem Bednářem, IČ 72905395, ve výši 102.770,- Kč, přihlášená v insolvenčním řízení sp. zn. KSPA 56 INS 8104/2012.

Mimodražební prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou ceny za následujících podmínek:

  1. prodej proběhne ve prospěch zájemce s nejvyšší nabídkou kupní ceny,
  2. minimální nabídková cena je stanovena na částku 10.000,- Kč,
  3. podmínky prodeje budou schváleny ze strany ins. soudu a zástupce věřitelů,
  4. kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem smlouvy o postoupení pohledávky,

Nabídky je nutno zaslat v písemné podobě na adresu insolvenčního správce : Mgr. Radan Vencl, advokát, Chmelova 357, Hradec Králové, PSČ 500 03, nejpozději do 10.6.2019.

Pohledávky

15.05.2019
15.06.2019


Informace o zadavateli

Mgr. Radan Vencl advokat@ak-vencl.cz Chmelova 357, Hradec Králové, Česko

Související inzeráty