ideální podíl ve výši 1/3 pozemku parc.č. 202/19, orná půda o výměře 3667 m2 a podíl o velikosti 1/3 pozemku parc.č. 202/25, travní porost o výměře 341 m2, v k.ú. Hrabství, obec Skřipov

Značka: Štalmach

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Nemovité věci

28.03.2023
28.04.2023

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540 se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary zapsaná u OR, vedeného KS v Plzni, oddíl A, vložka 28541, insolvenční správce dlužníka

Josef Štalmach, nar.07.12.1969, Březová 106, 747 44 Březová

Předmět VVŘ: 

ideální podíl ve výši 1/3 pozemku parc.č. 202/19, orná půda o výměře 3667 m2 a podíl o velikosti 1/3 pozemku parc.č. 202/25, travní porost o výměře 341 m2, v k.ú. Hrabství, obec Skřipov

 

Obvyklá cena dle znaleckého posudku 40.000,-Kč. 

 

Podání nabídek prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail. info@insolvencniagentura.cz

Termín podání nabídek do 28.04.2023

1) Majetek nebo část majetku bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. minimální nabídka 40 tis. Kč. 

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny.

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo jinak dle ujednání v kupní smlouvě.

4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

kontakt pro případné dotazy nebo žádosti o prohlídku:

Havlík 608 534 686

Informace o zadavateli

Insolvenční agentura v.o.s. info@insolvencniagentura.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  26.05.2023 30.09.2023 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 30.06.2023 Pardubický kraj 280000 Kč Nejvyšší nabídka
  24.05.2023 16.08.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!