Insolvenční správce dlužnice, nabízí k prodeji finanční majetek – pohledávka:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Finanční majetek

05.06.2023
21.06.2023

 

 • pohledávka přiznaná rozsudkem Okresního soudu v Ostravě č.j. 30 C 6/2022-22, ze dne 12.07.2022, kdy bylo povinné   Regály Ševčík s.r.o. , IČO: 05174911, sídlem: 709 00 Ostrava – Hulváky, Sokola Tůmy 1099/1 nařízeno:
 • výrokem I. uhradit pohledávku ve výši 256.836,00 Kč spolu s úrokem z prodlení ve výši 10% z této částky od 14.09.2019 do zaplacení a dále částku 218 728 Kč a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky za dobu od 5. 10. 2019 do zaplacení a dále částku 104 725 Kč a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky za dobu od 6. 11. 2019 do zaplacení a dále částku 87 268 Kč a úrok z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky za dobu od 13. 11. 2019 do zaplacení, to vše do tří dnů od právní moci tohoto rozhodnutí

a

 • výrokem II. uhradit náklady řízení ve výši 53.769,20 Kč

 

 •  Uvedená pohledávka je  v současnosti vymáhána  v exekučním řízení vedeném  u Exekutorském úřadu v Olomouci ( Mgr. Jan Svoboda).

 

 • V rámci probíhajícího exekučního řízení bylo  vymoženo:
  • 16.12.2022 –  114.943,76 Kč
  • 28.04.2023 – 244.159,13 Kč

 

Pohledávka je sepsány v soupisu majetkové podstaty v insolvenčním řízení.

Podmínky prodeje:

Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny pouze písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu s datem doručení nejpozději do 21.06.2023.
 • Lhůta pro podání nabídek končí 21.06.2023.
  Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové
 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.
 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.
 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA TINLINE PROFIL”

 

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  14.07.2024 31.12.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  04.07.2024 31.07.2024 Celá ČR
  Karlovarský kraj
  Plzeňský kraj
  6190000 Kč Dohodou
  21.06.2024 01.06.2026 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  10.05.2024 04.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!