Insolvenční správce dlužnice, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku v k. ú. Dolní Heršpice – ostatní plocha:

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Jihomoravský kraj

Nemovité věci

13.04.2023
17.05.2023

Insolvenční správce dlužnice, nabízí k prodeji spoluvlastnický podíl pozemku – ostatní plocha:

 • ideální spoluvlastnický podíl ve výši 1/110 na pozemku parc. č. 280/3 o výměře 790m² – ostatní plocha, k. ú. Dolní Heršpice, obec Brno, zapsané na LV č. 572 u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Brno – město

  Podmínky prodeje: Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb s datem doručení nejpozději do 17.05.2023.

 • Lhůta pro podání nabídek končí 17.05.2023. Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové

 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny.

 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

 • Insolvenční správce neodpovídá za stav  zpeněžovaného majetku

    Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA – POZEMEK DOLNÍ HERŠPICE”


Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Nerudova 37/32, 502 00 Hradec Králové

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  24.07.2024 25.08.2024 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 31.12.2024 Hlavní město Praha Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.07.2024 30.08.2024 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!