Insolvenční správce dlužníka Karla Šlapáka nabízí: 100% podíl ve společnosti TechDent s.r.o., IČO: 059 04 765, sp. zn. KSCB 46 INS 3185/2019

radek.skarabela@indra-sebesta.cz

Insolvenční správce dlužníka Karla Šlapáka nabízí: 100% podíl ve společnosti TechDent s.r.o., IČO: 059 04 765, sp. zn. KSCB 46 INS 3185/2019

Indra-Šebesta v.o.s., insolvenční správce dlužníka Karla Šlapáka, nabízí v rámci předmětného insolvenčního řízení k prodeji 100% podíl ve společnosti TechDent s.r.o., IČO: 059 04 765 , který je zapsán v soupisu majetkové podstaty dlužníka – více informací naleznete v příloze a také v obchodním rejstříku.

(Správce bude moci zpeněžit tento majetek  až po té, co bude případně vydáno souhlasné stanovisko s přímým prodejem ze strany věřitelského orgánu a insolvenčního soudu.)

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce;
– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;
– náklady spojené s převzetím věcí hradí kupující;
– kupující zřetelně označí, zda se jedná o kupní cenu bez DPH nebo vč. DPH (pokud tato informace nebude uvedena, DPH bude automaticky připočteno) (pokud se k dané věci DPH vztahuje);
– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: lada.fiserova@indra-sebesta.cz, a to nejpozději do 31.8.2020. Do předmětu nabídky uvádějte: “Nabídka na koupi podílu Karel  Šlapák”.

Značka:

KSCB 46 INS 3185/2019

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Přílohy:


Odpovědět na inzerát

Ostatní majetek

22.06.2020
22.06.2021


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Související inzeráty