INSOLVENČNÍ SPRÁVCE DLUŽNÍKA PEKÁRENSKÉ PODNIKY, S.R.O. NABÍZÍ PRODEJNÍ STÁNEK NA AUTOBUSOVÉM NÁDRAŽÍ V JIČÍNĚ

Značka: MSPH 88 INS 21066 / 2021

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciOstatní majetek

10.03.2023
31.12.2023

Insolvenční správce Indra-Šebesta v.o.s. dlužníka Pekárenské podniky, s.r.o. sp. zn. MSPH 88 INS 21066 / 2021, nabízí v rámci insolvenčního řízení prodejní stánek, sepsaný do soupisu majetkové podstaty oddíl II. Movitý majetek pod položkou č. 19 ze dne 13.04.2022. Jedná se konkrétně o majetek:

 • prodejní stánek umístěný na autobusovém nádraží v Jičíně, autobusové nádraží

Prodej bude probíhat za následujících podmínek:

– prodej bude uskutečněn nejvyšší/nejvýhodnější nabídce;

– úhrada kupní ceny nejpozději při podpisu kupní smlouvy;

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců;

– náklady spojené s převzetím/převodem věcí hradí kupující;

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a souvisejících nákladů s případnou koupí majetku.

Vaše nabídky zasílejte na e-mail: ondrej.grunwald@indra-sebesta.cz a to nejpozději do 31.12.2023. Do předmětu nabídky prosím uvádějte: “Nabídka – Pekárenské podniky”.


Informace o zadavateli

Jiří Šebesta radek.skarabela@indra-sebesta.cz Čechyňská 16, Brno-střed-Trnitá, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 29.03.2024 Zlínský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.02.2024 31.03.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!