Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji podíl DLUŽNÍKA na nemovitostech k.ú. Ludgeřovice

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nemovité věci

21.09.2022
27.10.2022

Insolvenční správce dlužníků nabízí k prodeji podíl DLUŽNÍKA na nemovitostech:

 • pozemek k.ú. Ludgeřovice: Spoluvlastnický oddíl  ¼  –  pozemek p.č. 1941/58 – orná půda o výměře 4988 m2, vedeno Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, vedeno na LV 1351,

Podmínky prodeje: Majetek bude zpeněžen nejvyšší nabídce.

 • Nabídky budou učiněny písemně v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb v termínu  s datem doručení nejpozději  do 27.10.2022.

 • Lhůta pro podání nabídek končí 27.10.2022. Doručovací adresa pro podávání nabídek: Ivo Schneiderka, insolvenční správce, Fráni Šrámka 128/7, 500 02 Hradec Králové

 • Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné a není možné je odvolat ani zrušit.

 • Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.

 • Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČO/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny, případně email kontakt.

 • Kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy nebo nejpozději při jejím podpisu

Nabídka bude doručena v zalepené obálce označené ”NEOTVÍRAT NABÍDKA POZEMEK  LUDGEŘOVICE”

 

Informace o zadavateli

Ivo Schneiderka, insolvenční správce insolvence@volny.cz Fráni Šrámka 128/7, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!