INSOLVENČNÍ SPRÁVCE NABÍZÍ – SKLADOVÉ ZÁSOBY OBUVI a FOTOROBOT

Značka: MSPH 77 INS 19181/2018

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha

Movité věci

28.07.2021
24.08.2021

Insolvenční správce nabízí k prodeji movitý majetek z majetkové podstaty dlužníka Premium Fashion Brands CS s.r.o., IČ: 03991342, se sídlem Na Florenci 1332/23, 110 00 Praha 1 (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. MSPH 77 INS 19181/2018.

Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán movitý majetek – skladové zásoby a technické vybavení. Jedná se o 949 párů obuvi značky GEOX a o Fotorobot – technické vybavení na focení produktů. Majetek je blíže specifikován v soupisu majetkové podstaty zveřejněném v insolvenčním rejstříku dne 18.6.2021 pod č.j. MSPH 77 INS 19181/2018-B-59. Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty Dlužníka uvedené v části II. Movitý majetek pod čísly:

 

1 – Pánská, dámská a dětská obuv značky GEOX – 949 párů

2 – Fotorobot – zařízení na focení produktů (Fomei digital pro 500X osvětlovače 10 ks, Fomei digital pro 1200X osvětlovače 3 ks, řídící jednotka)

 

Byla provedena detailní kontrola skladových zásob, při které byly všechny typy obuvi nafoceny – fotografie jsou součástí znaleckého posudku.

 

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty Dlužníka podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).

 

Insolvenční správce nabízí výše uvedený movitý majetek k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku po odsouhlasení kupní ceny zajištěným věřitelem.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy

– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a nabídkové řízení bez udání důvodu zrušit.
– Nabídky je nutno podat jednotlivě na každou položku soupisu majetkové podstaty zvlášť v cenách bez DPH (POZOR! – nejedná se o kusový prodej) a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.

– Lhůta k podávání nabídek je do 19.8.2020 (12:00 hod).


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 02.05.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR 15000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!