JAPANKA vozíky

Značka: I.640

Cena: 9000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

03.11.2022
31.05.2023

Insolvenční správkyně dlužníka Jatky Sojka s.r.o., IČ: 27394107, sídlem Kolínská 506, 281 61 Kouřim, ve věci vedené Krajským soudem v Praze pod sp. zn. KSPH 60 INS 10307/2022, vyhledává zájemce o koupi majetku dlužníka sepsaného v soupise majetkové podstaty, prodávaného jako soubor –  a to:

7 ks JAPANKA  vozíky

Movité věci budou prodávány jako soubor.

Na vyžádání budou zaslány bližší specifikace včetně fotodokumentace. Prohlídka možná po předchozí telefonické dohodě.

Žádosti o zaslání dokladů zasílejte na jaskova@akjaskova.cz

Cena: nejvyšší nabídka

Nabídky je možno podávat do 31.5.2023, a to na písemně na adresu: Mgr. Pavlína Jašková, Chromeč 2, 789 01 Chromeč nebo emailem na: jaskova@akjaskova.cz

V nabídce musí být uvedeno označení:  soubor JAPANKA  vozíky

Podmínky prodeje:
1) Majetek bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou. Nabízená cena musí být uvedena za celý soubor věcí, uvádí se bez DPH.
2) Nabídka zájemce musí obsahovat a) označení, b) jméno a příjmení zájemce + telefon a c) uvedení nabízené ceny.
3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
5) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
6) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům. Je nutný souhlas soudu a věřitelského orgánu.

 


Informace o zadavateli

Pavlína Jašková akjaskova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  27.09.2023 31.10.2023 Karlovarský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  27.09.2023 31.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  26.09.2023 27.10.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!