Pozemky v obci Jevíčko (Havlovi)

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Pardubický kraj

Nemovité věci

05.12.2022
15.06.2023

Insolvenční správce JUDr. Ing. Aneta Babincová nabízí v rámci insolvenčního řízení sp. zn. KSBR 27 INS 10844 / 2020 dlužníka Petr Havel následující majetek:

 • Katastrální území: 659339 Jevíčko-předměstí, Obec: 578193 Jevíčko, LV:1526
  pozemek č. 1864 o výměře 5677 m2 lesní pozemek – pozemek určený k plnění funkci lesa,
  pozemek č. 2066 o výměře 1628 m2 lesní pozemek – pozemek určený k plnění funkci lesa,
  pozemek č. 2149 o výměře 5029 m2 lesní pozemek – pozemek určený k plnění funkci lesa,
 • Výše uvedené nemovitosti jsou ve vlastnickém právu Petra Havla.

Podmínky prodeje:
a) Nabízený majetek bude prodán nejvyšší předložené nabídce.
b) Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště) a nabídku kupní ceny. Nabídka musí být učiněna písemně nebo prostřednictvím datové schránky nebo emailem.
c) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy.
d) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku či závazku vůči zájemcům
e) Náklady zájemce spojené s prodejem či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.
f) Prodej je podmíněn souhlasem insolvenčního soudu a souhlasem zástupce věřitelů.
g) Insolvenční správce neodpovídá za vady předmětu prodeje
h) Nabídka musí být učiněna nejpozději do dne 15.06.2023. Na později učiněné nabídky nebude brán zřetel.
i) Zájemce se zavazuje do 2 pracovních dnů ode dne akceptace nabídky zajistit uhrazení kupní ceny, uzavření smlouvy.
Bližší informace jsou ve znaleckém posudku, který je přiložen přílohou.

 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Babincová insolvencnispravkyne@email.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!