Kombinovaná ochranná známka

jaroslav.broz@bbv-ak.cz

Kombinovaná ochranná známka

Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 7.3.2019, čj. KSBR 40 INS 1323/2019-A-10, bylo rozhodnuto o úpadku dlužníka DOMESTAV PLUS s.r.o., IČO: 25343050, sídlem Špitálka 91/23, 602 00, Brno – Trnitá (dále jen „Dlužník“), a insolvenčním správcem byl ustanoven JUDr. Jaroslav  Brož MJur.

Insolvenční správce dává na vědomí záměr zpeněžení movitého majetku dlužníka, a to:

  • Kombinovaná ochranná známka, přihláška č. 516707, číslo zápisu 345566, znění DOMESTAV plus dřevěné stavby, druh kombinovaná, třídy 19, 37, 42 (položka č. 6 soupisu majetkové podstaty)

Zájemci o koupi této nemovitosti nechť se obrátí na JUDr. Jaroslava Brože MJur, insolvenčního správce, se sídlem Marie Steyskalové 767/62, 616 00 Brno – Žabovřesky, email insolvence.broz@gmail.com. Insolvenční správce sděluje, že se nejedná o veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku.

 

Nehmotný majetek

31.05.2019
31.12.2019


Informace o zadavateli

Jaroslav Brož jaroslav.broz@bbv-ak.cz

Související inzeráty