KSLB 57 INS 20174 / 2019 – Jana Gabrielová, Prodej majetku mimo dražbu

Značka: KSLB 57 INS 20174 / 2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Středočeský kraj

Nemovité věci

04.08.2021
06.09.2021

Plzeňská insolvenční, v.o.s., insolvenční správce dlužnice Jany Gabrielové vyhlašuje na základě Usnesení KS v Ústí nad Labem – pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 20174/2019-B-15 výběrové řízení na prodej níže specifikovaného majetku paní Jany Gabrielové v insolvenčním řízení č.j. KSLB 57 INS 20174/2019, mimo dražbu.

 1. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/80 parcela č. 270/114 o výměře 1623 m² – orná půda, zemědělský půdní fond, spoluvlastnický podíl o velikosti 1/80 parcela č. 270/218 o výměře 174 m² – orná půda, zemědělský půdní fond. Obě nemovitosti jsou zapsané na LV č. 860 vedeném  Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac. Kutná Hora, pro katastrální území Bláto, obec Uhlířské Janovice. (Zapsáno jako položka č. 1 v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 14.1.2020 – Dokument B-5)
 2. Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 parcela st. 94 o výměře 615 m² – zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Bláto č.p. 13, bydlení, stavba stojí na pozemku p.č.: St. 94 spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 parcela č. 238 o výměře 700 m² – zahrada, zemědělský půdní fond. Obě nemovitosti jsou zapsané na LV č. 10008 vedeném Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, kat. prac. Kutná Hora, pro kat. území Bláto, obec Uhlířské Janovice. (Zapsané jako položka č. 2 v soupisu majetkové podstaty dlužníka ze dne 14.1.2020 – Dokument B-5)

Podmínky prodeje:

 1. zpeněžení proběhne formou přímého prodeje nejvyšší nabídce
 2. kupní cena bude uhrazena nejpozději při uzavření kupní smlouvy

Informace o zadavateli

Jarmila Sedláčková jarmila.sedlackova@pl-insolvencni.cz Masarykovo náměstí 110, Přeštice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  15.04.2024 16.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.04.2024 02.05.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.06.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.04.2024 30.04.2024 Celá ČR 1200000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!