Majetek z majetkové podstaty dlužníka DOMINART spol. s r.o.

Značka: KSBR 54 INS 4319/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

27.07.2023
14.08.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka DOMINART spol. s r.o., IČO: 28299183, se sídlem Sucheniova 270/6, Stařečka, 674 01 Třebíč (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS 4319/2022.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 21.6.2023 pod číslem dokumentu KSBR 54 INS 4319/2022-B-60.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=55012246
Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty uvedenou v části II. Movitý majetek pod čísly:
25 – Kancelářské židle 11ks
35 – Telefax Panasonic
36 – Modem Planet, internetové rozvody
40 – Sestava UNIMO buněk
83 – Kancelářský stůl 13ks
84 – Kancelářské židle 19ks
85 – Lednice (výška 110 cm)
86 – Kuchyňská linka
87 – Kancelářské regály 17ks
88 – Kancelářské křeslo 9ks
89 – Skříň velká dřevěná (třídílná – částečně prosklená)
90 – Stůl jídelní
91 – Pohovka 3ks
92 – Kancelářské skříňky nízké 8ks
93 – Monitory různé druhy 7ks
94 – Mikrovlná trouba
95 – PC All-in-one 5ks
98 – PC stolní 3ks
99 – Monitory 4ks
Vše souhrnně jako „Unimobuňky Rudíkov a jejich kancelářské vybavení“

Vše umístěno v Rudíkově okres Třebíč

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat na každou položku zvlášť v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 8.8.2023.
Prohlídky majetku jsou možné po předchozí domluvě dne 3.8.2023 v čase mezi 15.30 až 17.30 hod. Informace ohledně kontaktní osoby, místa a termínu prohlídky budou sděleny na vaší žádost.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
    Související inzeráty

    No items found

    Chcete přidávat vlastní inzeráty?

    Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!