Majetek z majetkové podstaty dlužníka DOMINART spol. s r.o.

Značka: KSBR 54 INS 4319/2022

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Kraj Vysočina

Movité věci

26.06.2023
03.08.2023

Insolvenční správce nabízí k prodeji majetek z majetkové podstaty dlužníka DOMINART spol. s r.o., IČO: 28299183, se sídlem Sucheniova 270/6, Stařečka, 674 01 Třebíč (dále jen „Dlužník“). Insolvenční řízení Dlužníka je vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 54 INS 4319/2022.
Do majetkové podstaty Dlužníka byl sepsán majetek uvedený v soupisu majetkové podstaty zveřejněném na insolvenčním rejstříku v insolvenčním řízení Dlužníka dne 21.6.2023 pod číslem dokumentu KSBR 54 INS 4319/2022-B-60.
https://isir.justice.cz/isir/doc/dokument.PDF?id=55012246
Jedná se o položky soupisu majetkové podstaty uvedenou v části II. Movitý majetek pod čísly:
25 – Kancelářské židle 11ks
35 – Telefax Panasonic
36 – Modem Planet, internetové rozvody
40 – Sestava UNIMO buněk
83 – Kancelářský stůl 13ks
84 – Kancelářské židle 19ks
85 – Lednice (výška 110 cm)
86 – Kuchyňská linka
87 – Kancelářské regály 17ks
88 – Kancelářské křeslo 9ks
89 – Skříň velká dřevěná (třídílná – částečně prosklená)
90 – Stůl jídelní
91 – Pohovka 3ks
92 – Kancelářské skříňky nízké 8ks
93 – Monitory různé druhy 7ks
94 – Mikrovlná trouba
95 – PC All-in-one 5ks
98 – PC stolní 3ks
99 – Monitory 4ks
Vše souhrnně jako „Unimobuňky Rudíkov a jejich kancelářské vybavení“

a dále – položky pod čísly:

13 – KRONE. SD – RZ 4J81380
17 – BENALU OPTILINER – RZ 4J92966
18 – MAN TGX 18.400 – RZ 4J98025
20 – KRONE PROFI LINER – RZ 5J85408
22 – VZV Capstan FG 25, nový, LPG bez VZ-červený
43 – Lis SVP 150 + příslušenství na výrobu tvárnic
44 – Piccini MF 400 – betonárka – mobilní včetně venkovního sila
62 – VZV Hyundai-typ 25L-7A

Vše umístěno v Rudíkově okres Třebíč

Zpeněžení majetku zapsaného do majetkové podstaty podléhá režimu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení. (insolvenční zákon).
Insolvenční správce nabízí výše uvedené položky soupisu majetkové podstaty k přímému prodeji za následujících podmínek:
– Prodáno bude zájemci, který učiní nejvyšší nabídku.
– Kupní cena bude na účet majetkové podstaty zaplacena nejpozději ke dni podepsání kupní smlouvy.
– Insolvenční správce si vyhrazuje právo kteroukoli z nabídek bez udání důvodu odmítnout a soutěž bez udání důvodu zrušit.
– Nabídku je nutno podat na každou položku zvlášť v ceně bez DPH a to na email: lee.louda@louda-is.cz nebo na adresu insolvenčního správce: Ing. Lee Louda, PhD., Vodičkova 41, 110 00 Praha 1. V nabídce přesně specifikujte osobu podávající nabídku a uveďte kontaktní telefon.
– Lhůta k podávání nabídek je do 24.7.2023.

Prohlídky majetku jsou možné po předchozí domluvě dne 13.7.2023 v čase mezi 15.30 až 17.30 hod a dne 20.7.2023 v čase mezi 15.00 až 17.00 hod. Informace ohledně kontaktní osoby, místa a termínu prohlídky budou sděleny na vaší žádost.


Informace o zadavateli

Lee Louda lee.louda@louda-is.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!