MAJETEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY GURMÁN SEDLNICE s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

25.06.2024
30.07.2024

AMBINS v.o.s. jako insolvenční správce v insolvenčním řízení sp. zn. KSOS 22 INS 15369 / 2023 dlužníka GURMÁN SEDLNICE s.r.o. nabízí majetek sepsaný do majetkové podstaty, konkrétně:

-tyto položky dle soupisu MP:

– II. Movité věci – položky pod poř. č. 29 budou prodávány jako soubor – drobný hmotný majetek (kromě položek „mříže 3 ks“ a „žaluzie 2 ks“, které nejsou nabízeny k prodeji)

– II. Movité věci – položky pod poř. č. 2 (docházkový systém), 5 (chladící vitríny), 6 (kamerový systém), 13 (klimatizace SINCLAIR), 14 (myčka Mareno), 16 (nářezový stroj BIZERBA), 17 (nerezový ohřívač TUV 320, 18 (pásová pila KOLBE), 19 (plynový sporák), 20 (počítačová síť prodejna), 22 (řezačka masa KOLBE), 23 (technologie chladícího boxu), 24 (technologie vážení), 25 (udírna), 27 (výrobník šupinového ledu), 28 (vysokotlaká myčka NEPTUNE) budou prodávány samostatně po jednotlivých položkách,

viz též soupisy a fotografie v příloze tohoto inzerátu

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu zpeněžení, hradí kupující ze svého nad rámec kupní ceny,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, insolvenční správce ani dlužník neodpovídají za žádné jeho vady,

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a nemají nárok na náhradu nákladů jakýchkoli nákladů s případnou koupí majetku,

– nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců.

 

Nabídka musí obsahovat alespoň:

– identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a e-mailový a telefonický kontakt),

– označení poptávaného majetku a nabízenou kupní cenu v Kč.

V případě zájmu o více položek majetku není potřeba zasílat více samostatných nabídek, ale je třeba vždy uvést ke každé konkrétní položce i konkrétní nabízenou cenu za konkrétní položku majetku, ev. uvést, že máte zájem pouze o všechny položky majetku společně (aby bylo možné nabídky posoudit a vyhodnotit jejich výhodnost – k tomu uvádíme, že uvítáme nabídky na odkoupení veškerého majetku souhrnně).

Případné dotazy zasílejte na email kaduch@ambins.cz.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím v elektronické formě na email kaduch@ambins.cz, nebo datovou schránkou s ID DS: sgsjsek, nebo poštovní zásilkou na adresu AMBINS v.o.s., Střelniční 1954/12, 702 00 Ostrava, nejpozději do 30.7. 2024 (do tohoto data musí být nabídky doručeny).


Přílohy:

Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  19.07.2024 23.08.2024 Celá ČR
  Pardubický kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka
  19.07.2024 30.09.2024 Středočeský kraj dohodou Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!