MAJETEK Z MAJETKOVÉ PODSTATY INVESTMENT GEAR CZ S.R.O. „V LIKVIDACI“

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

25.06.2024
30.07.2024

AMBINS v.o.s. jako insolvenční správce v insolvenčním řízení sp. zn.  KSOS 25 INS 15684/2023, dlužníka Investment Gear CZ s.r.o. „v likvidaci“, IČO 25688987, nabízí  majetek sepsaný do majetkové podstaty, konkrétně:

-tyto položky dle soupisu MP: pohledávky sepsané v soupise majetkové podstaty ze dne 17. 1. 2024 v části IV. Pohledávky jako položky 2, 3 a 4, viz též soupis majetkové podstaty v příloze tohoto inzerátu

Podmínky prodeje:

– majetek bude zpeněžován přímým prodejem mimo dražbu,

– prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,

– náklady spojené s převzetím a odvozem předmětu zpeněžení, hradí kupující ze svého nad rámec kupní ceny,

– kupní cena bude uhrazena na účet majetkové podstaty před podpisem kupní smlouvy,

– majetek je prodáván ve stavu, jak stojí a leží, insolvenční správce ani dlužník neodpovídají za žádné jeho vady,

– zájemci nemají nárok na náhradu nákladů spojených s podáním nabídek a nemají nárok na náhradu nákladů jakýchkoli nákladů s případnou koupí majetku,

– nabídky nemohou předkládat osoby uvedené v ustanovení § 295 insolvenčního zákona, pokud nedisponují příslušným souhlasem insolvenčního soudu,

– insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez vzniku jakéhokoli nároku ze strany zájemců.

Nabídka musí obsahovat alespoň:

– identifikační údaje zájemce (název/jméno, adresa sídla/bydliště, identifikační číslo/datum narození a -mailový a telefonický kontakt),

– označení poptávaného majetku a nabízenou kupní cenu v Kč.

Případné dotazy zasílejte na email kaduch@ambins.cz.

Závazné nabídky s uvedením svých údajů podávejte prostřednictvím v elektronické formě na email kaduch@ambins.cz, nebo datovou schránkou s ID DS: sgsjsek, nebo poštovní zásilkou na adresu  AMBINS v.o.s., Střelniční 1954/12, 702 00 Ostrava, nejpozději do 30.7. 2024 (do tohoto data musí být nabídky doručeny).


Přílohy:

Informace o zadavateli

kancelar.steska@ambins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  11.07.2024 11.08.2024 Celá ČR 12000 Kč Nejvyšší nabídka
  10.07.2024 12.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!