Monitor-Samsung S24D330H

Značka: MSPH 96 INS 23438/2019

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

13.07.2020
13.07.2021

V insolvenčním řízení na majetek dlužníka HAIDY a.s., IČ: 28219309, vedeného Městským soudem v Praze pod sp. zn. MSPH 96 INS 23438/2019 insolvenční správkyně dlužníka Mgr. Bohdana Nováková nabízí k prodeji:

Poř. č. Název
45 Monitor – Samsung S24D330H, SN: ZZQ1H4ZJ818537N

Podmínky prodeje:

 1. Movité věci budou prodány nejvyšší předložené písemně doručené nabídce, přičemž mohou být prodány jako soubor movitých věcí tak i po jednotlivostech,
 2. úhrada kupní ceny proběhne před podpisem kupní smlouvy,
 3. zájemce není v úpadku, není osobou blízkou, ani osobou, na kterou se vztahuje zákaz nabývat majetek náležející do majetkové podstaty, případně mu bude povolena výjimka z nabývání majetku dlužníka (ust. § 295 IZ)
 4. zájemce nese veškeré poplatky spojené s převodem předmětu prodeje,
 5.  tato nabídka není veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění,
 6. je vyhrazeno právo insolvenčního správce všechny došlé nabídky odmítnout,
 7. uzavření kupní smlouvy podléhá schválení věřitelského výboru a insolvenčního soudu.

V případě zájmu o odkup shora uvedeného majetku zašlete svoji nabídku prostřednictvím e-mailu kancelar@aknovakova.eu. Do nabídky neopomeňte uvést, čeho se týká, kdo ji činí (jméno, příjmení, případně obchodní firmu, adresu trvalého bydliště či sídla) a souhlas s podmínkami prodeje.


Informace o zadavateli

Bohdana Nováková kancelar@aknovakova.eu

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.05.2021 26.06.2021 Středočeský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.05.2021 17.06.2021 Celá ČR 107800 Kč Nejvyšší nabídka
  14.05.2021 28.05.2021 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  14.05.2021 26.05.2021 Celá ČR nejvyšší nabídka Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!