movité věci – funkční brána a plot

Značka: KSOS 12 INS 14027 / 2021 Glovčík

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Moravskoslezský kraj

Movité věci

08.01.2024
10.02.2024

Prodej mimo dražbu – nejvyšší nabídce.

Insolvenční správci v.o.s., insolvenční správce dlužníka: Glovčíka Petra, vedené pod č.j. KSOS 12 INS 14027 / 2021 nabízí k prodeji:

 

Majetek zapsaný v soupisu majetkové podstaty ze dne 9. 6. 2023 (č. d. B-13), konkrétně jde o:

pol. č. 8 – oplocení – soubor železných plotových dílců – 6ks, plotová brána včetně pojezdu, plotová branka.

 

Specifikace majetku:

Plotové dílce (výplně): výška 70cm délky 320,280,279,300,220,280cm.

Plotová brána: celková délka 620cm výška 160cm, pro průjezd 450cm, včetně opěrného sloupu a

motoru KEY pro posuvné brány.

Plotová branka: šířka 124cm, výška 140cm, včetně protikusu na elektro-zámek a stavěcích pantů.

Vše vyrobeno z kvalitních profilů: 60x40x3mm, výplň je tyčovina 12x12mm, žárově zinkováno a následně nátěr černý, který je třeba obnovit.

Fotodokumentace byla pořízena před demontáží pro lepší orientaci vzhledu a funkčnosti, majetek je tedy demontován a připraven k odvozu.

Prohlídka předmětu prodeje v tomto výběrovém řízení je stanovena na 30.1.2024 od 14hod do 15hod. Na prohlídku je nutné se objednat předem (minimálně dva dny před termínem prohlídky) elektronicky pouze na email: prodejenabidky@email.cz. Pokud se nikdo nepřihlásí, prohlídka se neuskuteční. Uskladněno v lokalitě: Vrbno pod Pradědem.

 

Podmínky prodeje:

Prodej nejvyšší nabídce za celý soubor (tzn. za celou položku č.8). Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 10.2.2024 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny, jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné! Pokud tedy nedojde k uzavření kupní smlouvy s vybraným zájemcem, bude osloven zájemce další v pořadí, když insolvenční správce bude následně vymáhat rozdíl v kupní ceně vzniklý mezi odvolanou nabídkou a další v pořadí, resp. „škodu tím vzniklou“, s ohledem na toto upozornění.

Zájemce, který předloží nejvyšší nabídku, insolvenční správce kontaktuje za účelem uzavření kupní smlouvy, a to poté, co uplyne lhůta pro podání nabídek (pokud nebude insolvenčním správcem využito právo odmítnout všechny předložené nabídky bez udání důvodů). Zájemci, kteří nepředložili nejvyšší nabídku, insolvenční správce není povinen vyrozumět o výsledku výběrového řízení. Kupní cena musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy a to do 5 pracovních dnů od oznámení kupujícímu, pokud nebude dohodnuto jinak. Veškeré náklady spojené s prodejem, převodem a odvozem hradí kupující. Kupujícím nesmí být osoba dle § 295 insolvenčního zákona. Majetek bude prodán, tak jak stojí a leží, tedy bez možnosti uplatnění reklamace.


Informace o zadavateli

Insolvenční správci, v.o.s. lenger@insolvence-is.cz Na Míčánce 39, Praha 6-Dejvice, Česko

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!