Movité věci – tepelné infrazářiče, dlužník SALTEN s.r.o.

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věci

03.02.2022
04.03.2022

Zrůstek a partneři v.o.s., se sídlem Praha, Arbesovo nám. 257/7, PSČ 150 00, s adresou pro doručování Brno, Orlí 27, PSČ 602 00, insolvenční správce dlužníka SALTEN s.r.o., IČ 26448394, se sídlem Slaný, Netovická 353, PSČ 274 01 (dále též jen „vyhlašovatel“), tímto vyhlašuje výběrové řízení o nejvhodnější návrh na uzavření smlouvy o prodeji movitých věcí z majetkové podstaty dlužníka – v soupisu majetkové podstaty sepsaných v oddílu II. Movitý majetek pod položkou č. 12 a č. 13:
– SCHULTE – plynové infrazářiče, 29 ks
– OMNITHERE – plynové infrazářiče, 4 ks
(dále jen „předmět prodeje“). Přílohou k oznámení o výběrovém řízení je soupis majetkové podstaty, ve kterém je předmět prodeje uveden. Součástí oznámení je také text smlouvy, která bude uzavřena s účastníkem, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější. Vyhlašovatel tímto vyzývá osoby způsobilé být účastníkem tohoto výběrového řízení, aby mu podávaly návrhy na uzavření smlouvy na předmět prodeje, na jejímž základě by vyhlašovatel jakožto prodávající, prodal účastníkovi, jehož návrh bude vybrán jako nejvhodnější, předmět prodeje, a účastník by mu za to zaplatil úplatu. Kompletní podmínky výběrového řízení jsou po celou dobu lhůty pro podávání návrhů uveřejněny na internetových stránkách vyhlašovatele: www.spravcibrno.cz. Pro výběr nejvhodnějšího návrhu na uzavření smlouvy o prodeji bude rozhodná nejvyšší nabídnutá cena. Lhůta pro podávání návrhů počíná dnem vyhlášení výběrového řízení a končí dnem 4. 3. 2022 v 15,00 hodin. Více informací na www.spravcibrno.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Zrůstek a partneři v.o.s. Zrůstek a partneři v.o.s. tereza.krpcova@akorli.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 02.05.2023 Královehradecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  30.03.2023 14.04.2023 Celá ČR 15000 Kč Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!