Movitý a nehmotný majetek B124

Značka: KSBR 56 INS 26655/2020

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Movité věciNehmotný majetek

21.07.2023
07.08.2023

Insolvenční správce Mgr. Martin Kopčil nabízí v rámci insolvenčního řízení KSBR 56 INS 26655/2020 dlužníka Sobriety s.r.o. k prodeji movitý a nehmotný majetek, který je specifikován v usnesení č.j. KSBR 56 INS 26655/2020-B-124 ze dne 28.6.2023. Seznam majetku přílohou.

Podmínky prodeje:

 1. Prodej jednotlivě nebo jako soubor movitých věcí.
 2. Nabízený majetek bude prodán nejvýhodnější předložené nabídce.
 3. Nabídka zájemce musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ, sídlo/bydliště), označení majetku (číslo položky majetkové podstaty, identifikace) a nabídku kupní ceny.
 4. Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo bude jiným vhodným způsobem zajištěno její zaplacení.
 5. Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky.
 6. Prodej podléhá souhlasu insolvenčního soudu.

 Nabídky zasílejte nejpozději do 7.8.2023 na emailovou adresu: insolvence@kopcil.cz.

Bližší informace a prohlídka nabízeného majetku možná po domluvě na emailu: insolvence@kopcil.cz, nebo tel. čísle 541 216 830.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martin Kopčil martin.kopcil@kopcil.cz Kameníčkova 1114/2, 616 00 Brno

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  18.07.2024 18.10.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!