Movitý majetek dlužníka OKNA PÍSEK s.r.o.,

info@insolvencniagentura.cz

Movitý majetek dlužníka OKNA PÍSEK s.r.o.,

Insolvenční agentura v.o.s., IČ: 29115540 se sídlem Západní 1448/16, 360 01 Karlovy Vary zapsaná u OR, vedeného KS v Plzni, oddíl A, vložka 28541, insolvenční správce dlužníka

OKNA PÍSEK s.r.o., IČ 28111117, Oldřichov 47, 397 01 Dobev nabízí k prodeji majetek dlužníka uvedeného výše.

Soubor majetku:

Soubor majetku v provozovně Chelčického
1. Stolní počítač Comfor Boxer], pořizovací CC11d15.300,- Kč, rok pořízen’ 2014, aktuální cena 1.500,- Kč. 2. Stolní počítač, pořizovací cena 9,000,- Kč, rok pořízení 2010, aktuální cena 1.000,-Kč. 3. Klávesnice Genius Y805111116274, pořizovací cena 520,- Kč, rok pořízení 2010, aktuální cena 50,-Kč, 4. Klávesnice Microsoft x 821416-017, pořízovad cena 700,- Kč, rok pořízení 2014, aktuální cena 100,-Kč. 5. Monitor ASUS FBLMTF135337, pořizovací cena 900,- Kč, rok pořízení 2010, aktuální cena 100,-Kč. 6. Monitor ASUS BBLM1B518159, pořizovací cena 1.200,- Kč, rok pořízení 2011, aktuální cena 150,-Kč. 7. Tiskárna EPSON W1’5620 5CSY163807, pořizovací cena 5.000,- Kč, rok po•ízení 2017, aktuální cena 2.000,-Kč. 8. Tiskárna EPSON M1200 LWTZ205116, pořizovací cena 2.600,- Kč, rok pořízení 2012, aktuální cena 500,-Kč. 9. Telefon Panasonic 1CA1313002605, pořizovací cena 1.000,- Kč, rok pořízení 2010, aktuální cena 100,-Kč. 10. Internetový modem Huawe1EcholiťellG510i, pořizovací cena 500,- Kč, rok pořízení 2015, aktuální cena 50,-Kč. 11. Skartovací strbj HSM90, pořizovací cena 1.200,- Kč, rok pořízení 2011, aktuální cena 500,- Kč. 12. Rychlovarná konvice Superior 3012750, pořizovací cena 400,- Kč, rok pořízení 2015, aktuální cena 50,-KČ, 13. Dva kusy kancelářské polí cové skříně, pořizovací cena 2.600,- Kč, rok pořízení 2003, aktuální cena 400,-Kč. 14. Dva kusy kancelářské stoly se zastivkami, porizovad cena 4.000,- KČ, rok porizení 2003, aktuální cena 500,-Kč. 15. Dva kusy kancelářských židlí, pořizovací cena 2.000,- KČ, rok pořízení 2003, aktuální cena 200,-Kč. 16. Sffil kulatý, pořizovací cena 1.500,- Kč, rok pořízení 2003, aktuální cena 100,-Kč.

Soubor majetku provozovna Strakonice
Stolní počítač AT Computes DC 140571-0117, pořizovací cena 11,400,- Kč, rok pořízení 2006, aktuální cena 1.500,- Kč. 2. Tiskána Canon MG 5550, pořizovací cena 4.300,- Kč, rok pořízení 2007, aktuální cena 500,-Kč, 3. Internetový modem Netis 018D38F5A7A7, pořizovací cena 400,- Kč, rok pořízení 2014, aktuální cena 50,-Kč. 4, Klávesnice Trust 170125000044, pořizovací cena 420,- Kč, rok pořízení 2012, aktuální cena 50,- Kč, 5. Myš Tust 170112013744, pořizovací cena 350,- Kč, rok pořízení 2012, aktuální cena 6. Monitor H P HSTN D 9191-1„ pořizovací cena 900,- Kč, rok pořízení 2012, aktuální cena 50,-Kč.

Soubor majetku provozovna Pražská
1. Stolní počítač 309981 repas, pořizovací cena 5.000,- Kč, rok pořízenf 2005, aktuální cena 500,- Kč, 2, l’iskárna 111 Laser jel 3020, poř.lzovaci c(11,i 3.500,- Kč, rok pořízení 2011, aktuální cena 400,-Kč. Kltivesok Tust 16n I 20000l peHzovat i cena 500,- i<(, rok pořízení 2008, aktuální cena 50,-Kč. 4. Myš Trust 160120000488, pořizovací cena 350,- Kč, rok pořízení 2008, aktuální cena 50,- Kč. 5, Monitor 131Z0 306140, pořizovací cena 800,- Kč, rok pořízení 2008, aktuální cena 50,-Kč. 6. lnternetový modem VDSL Comt•end VI73026e V2, pořizovací cena 500,- Kč, rok pořízení 2017, aktuální cena 200,-Kč.

 

 

Podání nabídek prostřednictvím formuláře burzy správců nebo na e-mail. info@insolvencniagentura.cz

Termín podání nabídek do 14.02.2020

1) Majetek nebo část majetku bude prodán zájemci s nejvyšší nabídkou.

2) Nabídka zájemce musí obsahovat označení zájemce a uvedení nabízené ceny za  celý výše uvedený soubor.

3) Kupní cena bude uhrazena nejpozději při podpisu kupní smlouvy nebo jinak dle ujednání v kupní smlouvě.

4) Náklady zájemce spojené s převzetím, dopravou, přepravou či přepisem nabízeného majetku si zájemce bude hradit v celém rozsahu ze svého.

5) Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky bez udání důvodů bez vzniku jakéhokoli nároku vůči majetkové podstatě ze strany zájemců.

kontakt pro případné dotazy nebo žádosti o prohlídku:

Havlík 608 534 686

Movité věci

28.01.2020
27.01.2021


Informace o zadavateli

Insolvenční agentura v.o.s. info@insolvencniagentura.cz

Související inzeráty