Nabídka pohledávky z likvidační podstaty

Značka: 9204786807

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

24.03.2023
24.04.2023

Společnost

 

100 PERCENT HEALTHY s.r.o. „v likvidaci“, IČ 047 86 807, sídlem Hasičská 3032, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen společnost)

 

tímto nabízí k postoupení pohledávku za panem Tomášem Forýtkem.

K postoupení je nabízena pohledávka z titulu náhrady škody ve výši 242.953,31 Kč, kde škoda činí 241.201,31 Kč, náklady řízení činí 1.452,- Kč a náklady oprávněného v exekuci činí 300,- Kč.

 

Pohledávka byla společnosti přiznána rozsudkem Krajského soudu v Ostravě dne 17.2.2022 čj. 29 Cm 150/2021-79.

Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem JUDr. Lukášem Jíchou, Exekutorský úřad Přerov (řízení sp.zn. 203 Ex 18621/22).

Na pohledávku nebylo doposud čehokoliv vymoženo.

Záloha na náklady exekuce nebyla společností složena.

 

Rozsudek, vyrozumění o zahájení exekuce a PÚNE (ve zkrácené podobě) tvoří součást tohoto inzerátu.

 

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: AAA INSOLVENCE OK v.o.s., Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, nebo e-mailem na: mitinova2@seznam.cz.

Obálku (či nabídku odeslanou e-mailem) označte nápisem: “Nabídka 100%”.

V nabídce musí být uvedena kupní cena, musí být označena pohledávka, o kterou má nabízející zájem, a musí být označena osoba, která nabídku podává (jménem/názvem, RČ/IČ, adresou bydliště/sídla), a kontakt na tuto osobu.

 

Dalšími podmínkami jsou:

Zájemci nemají nárok na úhradu nákladu spojených s nabídkou, s nabídkovým řízením.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu kteroukoliv nabídku, měnit podmínky nabídkového řízení, nabídkové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

Postupník uhradí náklady na postoupení.

Postupník uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek na účet likvidační podstaty.

Postupník nabyde pohledávku bez nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, postupitel nebude přebírat záruky za dobytnost pohledávek, za jejich vymahatelnost a nebude odpovídat ani za úplnost a správnost předaných podkladů.

Přílohami smlouvy o postoupení pohledávek budou žaloba, rozsudek, vyrozumění o zahájení exekuce a PÚNE, pokud nebude domluveno jinak.

 

Kritériem hodnocení nabídek je výše nabídnuté kupní ceny.

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na den 24.4.2023 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

 

S úctou

100 PERCENT HEALTHY s.r.o. „v likvidaci“

AAA INSOLVENCE OK v.o.s., likvidátor

Ing. Martina Mitinová, ohlášený společník


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  23.05.2023 20.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 22.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 30.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  19.05.2023 02.06.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!