Nabídka pohledávky z likvidační podstaty

Značka: 0094

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

26.02.2024
26.03.2024

Společnost

 

FITCARS Servis s.r.o. „v likvidaci“, IČ 024 10 885, sídlem Beskydská 1488, Místek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen společnost)

 

tímto nabízí k postoupení pohledávku za paní Petronelou Královou.

K postoupení je nabízena pohledávka z titulu nesplaceného vkladu.

Tato pohledávka činí ke dni 24.3.2022 122.603,- Kč, kde jistina činí 50.000,- Kč, úrok z prodlení činí 53.780,- Kč, náklady řízení činí 18.339,- Kč a náklady oprávněného v exekuci činí 484,- Kč.

 

Pohledávka byla společnosti přiznána rozsudkem Krajského soudu v Ostravě ze dne 30.9.2020 čj. 24 Cm 43/2020-92.

Pohledávka je vymáhána soudním exekutorem Mgr. Marcelem Kubisem, Exekutorský úřad Šumperk (řízení sp.zn. 139 EX 06338/21).

Na pohledávku nebylo doposud čehokoliv vymoženo.

Záloha na náklady exekuce nebyla společností složena.

 

Rozsudek a vyrozumění o zahájení exekuce (ve zkrácené podobě) tvoří součást tohoto inzerátu.

 

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, nebo e-mailem na: mitinova2@seznam.cz.

Obálku (či nabídku odeslanou e-mailem) označte nápisem: “Nabídka FIT”.

V nabídce musí být uvedena kupní cena, musí být označena pohledávka, o kterou má nabízející zájem, a musí být označena osoba, která nabídku podává (jménem/názvem, RČ/IČ, adresou bydliště/sídla), a kontakt na tuto osobu.

 

Dalšími podmínkami jsou:

Zájemci nemají nárok na úhradu nákladu spojených s nabídkou, s nabídkovým řízením.

Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout bez uvedení důvodu kteroukoliv nabídku, měnit podmínky nabídkového řízení, nabídkové řízení zrušit a neuzavřít smlouvu s žádným zájemcem.

Postupník uhradí náklady na postoupení.

Postupník uhradí kupní cenu před podpisem smlouvy o postoupení pohledávek na účet likvidační podstaty.

Postupník nabyde pohledávku bez nároku na uplatnění odpovědnosti za vady, postupitel nebude přebírat záruky za dobytnost pohledávek, za jejich vymahatelnost a nebude odpovídat ani za úplnost a správnost předaných podkladů.

Přílohami smlouvy o postoupení pohledávek budou žaloba, rozsudek, vyrozumění o zahájení exekuce a PÚNE, pokud nebude domluveno jinak.

 

Kritériem hodnocení nabídek je výše nabídnuté kupní ceny.

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na den 26.3.2024 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.

 

S úctou

FITCARS Servis s.r.o. „v likvidaci“

Ing. Martina Mitinová, likvidátor


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!