Nabídka – pozemky – Bukovice u Jeseníka

konkursy@insolvencnipravo.eu

Nabídka – pozemky – Bukovice u Jeseníka

Prodej orné půdy u obce Bukovice , okr. Jeseník

Likvidátorka
JUDr. Ing. Daniela Majzlíková, LL.M
sídlem Opavská 522/5, Krnov

n a b í z í k p r o d e j i

nemovité věci

Ke sp. – zn. KSOL 16 INS 12085/2015

a) podíl 1/2 na pozemku par. č. 772/1, orná půda, LV 946, pro k.ú. a obec Bukovice u Jeseníku
b) podíl 1/12 na pozemku par. č. 507, orná půda, LV 291 pro k.ú. a obec Bukovice u Jeseníku

A to za těchto podmínek:

  • Obsahem nabídky musí být přesné vymezení předmětu koupě, název a nabízená kupní cena.
  • Nabídky musí být v uzavřených obálkách s jasným nápisem “Nabídka – pozemky – Bukovice u Jeseníka”
  • Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany likvidátora zrušit a likvidátor si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu.
  • Jediným kritériem pro vítěze bude výše nabídnuté kupní ceny, tedy nejvyšší cenová nabídka. Nabídky musí zájemci učinit výhradně písemnou formou v uzavřené obálce, zřetelně označené jako „Nabídka – pozemky – Bukovice u Jeseníka“ a doručit na adresu kanceláře insolvenční správkyně JUDr. Ing. Daniely Majzlíkové, LLM, Opavská 522/5, 794 01 Krnov, nejpozději do 10. března 2020 do 13.00 hodin (včetně),
  • Do 20 dnů od limitního dne pro podávání nabídek likvidátor sdělí, kterou nabídku považuje za nejvýhodnější a zahájí právní kroky směřující k realizaci prodeje.
  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  • Kupní cena musí být uhrazena před nebo při podpisu kupní smlouvy na sdělený bankovní účet likvidátorky.
  • Kupní smlouva bude uzavřena nejpozději do 15 pracovních dnů od doručení oznámení o výběru zájemce a výzvy k uzavření kupní smlouvy spolu se zasláním návrhu, pokud nebude dohodnuto jinak.
  • Specifické informace o konkrétním stavu nemovitých věcí budou poskytnuty na telefonním čísle nebo emailu: 777 629 723, 602 793 086, prodej@insolvencnipravo.eu

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Moravskoslezský kraj

Odpovědět na inzerát

23.02.2021
10.03.2021


Informace o zadavateli

Daniela Majzlíková prodej@insolvencnipravo.eu {50.08831173032665,17.70874169012146}

Související inzeráty