Nabídka prodeje pohledávky MP č. 18

Značka: KSHK 41 INS 17259 / 2017 Drnovský

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

11.08.2023
31.08.2023

Nabídka prodeje pohledávky

položka č. 18 soupisu majetkové podstaty dlužníka: František Drnovský, insolvenčním řízení vedené pod sp. zn. KSHK 41 INS 17259 / 2017

 

Konkrétně jde o:

položkou č. 18 – pohledávka za panem Slavojem Bednářem ve výši 166.137,- Kč. Jde o vykonatelnou pohledávku. Zveřejněno v insolvenčním rejstříku, oddíl B-6 dne 27.11.2017.

Krajský soud v Hradci Králové výrokem I. usnesení č. j. KSHK 41 INS 17259/2017-B-85/celk. 2 vyslovil souhlas ke zpeněžení majetkové podstaty dlužníka mimo dražbu, a to pohledávky za panem Mgr. Slavojem Bednářem ve výši 166 137 Kč, vyplývající z pravomocného rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové, sp. zn. 38 Cm 88/2014.a výrokem II. určil podmínky prodeje pohledávky: a to nejvyšší nabídce za podmínky úhrady kupní ceny před podpisem kupní smlouvy a postoupení pohledávky.

 

Podmínky prodeje:

 

Prodej nejvyšší nabídce. Nabídky zasílejte pouze elektronicky nejpozději do 31.08.2023 na adresu: prodejenabidky@email.cz

Na nabídky přijaté po této lhůtě nebude brán zřetel.

 

Nabídka musí obsahovat přesné označení zájemce (název/jméno, IČ/RČ/dat. nar., sídlo /bydliště) a nabídku kupní ceny, jinak nebude nabídka zahrnuta do výběrového řízení!

Insolvenční správce upozorňuje zájemce, že nabídky jsou okamžikem jejich podání právně závazné!

Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o výběru vybranému zájemci a výzvy k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky spolu se zasláním návrhu smlouvy o postoupení pohledávky, pokud nebude dohodnuto jinak.

Nabídkové řízení lze kdykoliv ze strany insolvenčního správce zrušit a insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnutí všech nabídek bez uvedení důvodu. Úplata za postoupení musí být uhrazena před podpisem kupní smlouvy o postoupení pohledávky.

Informace o zadavateli

Petr Beneš Beneš - insolvenční správce v.o.s. benes@insolvence-bis.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!