Nemovitost – administrativní budova včetně vybavení

Značka: KSHK 35 INS 16182/2021

Cena: 27 200 000 Kč

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Gočárova třída 312/52, Hradec Králové

Kraj: Královehradecký kraj

Nemovité věci

25.10.2022
07.12.2022

OZNÁMENÍ INSOLVENČNÍHO SPRÁVCE O PŘÍLEŽITOSTI KOUPĚ MAJETKU Z MAJETKOVÉ PODSTATY DLUŽNÍKA

Ing. Lukáš Vlašaný, IČO: 69813019, se sídlem Vančurova 2904, 390 01 Tábor, jakožto insolvenční správce společnosti Československé úvěrní družstvo v likvidaci, IČO: 64946851, se sídlem Gočárova třída 312/52, 500 02, Hradec Králové, tímto oznamuje, že je zde příležitost koupě majetku z majetkové podstaty dlužníka Československé úvěrní družstvo v likvidaci, sepsaného soupisem majetku zveřejněným v ISIR dne 11. 1. 2022 pod č. d. KSHK 35 INS 16182/2021-B-41, konkrétně:

 • Položka č. 1 – Nemovitosti zapsané na LV č. 25589, Kat. úřad pro Královéhradecký kraj, Kat. pracoviště Hradec Králové, Kat. území Pražské Předměstí: (i) pozemek parc. č. St. 634, zastavěná plocha a nádvoří, součástí je stavba: Pražské Předměstí, č. p. 312, jiná stavba; (ii) pozemek parc. č. 623/6, jiná plocha.; Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové
 • Položka č. 2 – Movitý majetek – vybavení kanceláří

(dále jako „Majetek“)

Prodej Majetku bude realizován zpeněžením v dražbě provedené soudním exekutorem podle zvláštního právního předpisu ve smyslu § 286 odst. 1 písm. d) IZ ve spojení s § 289a IZ.

Detailní informace týkající se dražby jsou zveřejněny na následujících webových stránkách:

https://www.e-drazby.cz/index.php?obj=&dd=MzEzMDk=

https://www.portaldrazeb.cz/drazba/003dd123-22-14-2y2on

Přílohu tohoto oznámení dále tvoří dražební vyhláška. 


Přílohy:

Informace o zadavateli

Lukáš Vlašaný kancelar@vlasany.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.09.2023 01.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 31.10.2023 Královehradecký kraj 317.970 Kč Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  25.09.2023 30.11.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!