Nemovitost – k.ú. Bělá u Liberka na LV č. 520

info@kancelarspravcu.com

Nemovitost – k.ú. Bělá u Liberka na LV č. 520

Kancelář správců v.o.s., ohlášený společník Ing. Michal Zámečník, insolvenční správce dlužníka KSPA 60 INS 16923/2019, Beran Pavol, prodá z majetkové podstaty níže uvedený soubor nemovitostí.

n1 – soubor nemovitostí, k.ú. Bělá u Liberka na LV č. 520

  • pozemek parc. č. St. 217 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 205 m2, způsob využití: zbořeniště, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území
  • pozemek parc. č. 3065 – ostatní plocha o výměře 1303 m2, způsob využití: jiná plocha, způsob ochrany: rozsáhlé chráněné území

Vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Rychnov nad Kněžnou, obec Liberk, k.ú. Bělá u Liberka, na LV č. 520.

 

Insolvenční správce žádá o zasílání cenových nabídek společně s tel. kontaktem na zájemce prostřednictvím mailu info@kancelarspravcu.com

Prodej nejvyšší nabídce. Lhůta pro podávání nabídek končí 12.05.2020, 12:00 hod.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo odmítnout všechny podané nabídky bez uvedení důvodu.

Nemovité věci

12.03.2020
12.03.2021


Informace o zadavateli

Kancelář správců v.o.s. Insolvence info@kancelarspravcu.com

Související inzeráty