Nemovitost – soubor nemovitostí rekr. stavba na LV č. 50, k. ú. Prosíčka, podíl 1/6

info@kancelarspravcu.com

Nemovitost – soubor nemovitostí rekr. stavba na LV č. 50, k. ú. Prosíčka, podíl 1/6

Kancelář správců v.o.s., ohlášený společník Ing. Michal Zámečník, insolvenční správce dlužníka KSHK 41 INS 21613 / 2015 Jäger Aleš prodá z majetkové podstaty dlužníka soubor nemovitostí:

n1 – soubor nemovitostí na LV č. 50, k. ú. Prosíčka, podíl 1/6

  • pozemek parc. č. St. 17 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 769 m2, na pozemku stojí stavba Dolní Prosíčka, č.e. 1, rod. rekr, stavba stojí na pozemku parc. ř. St. 17
  • pozemek parc.č. 368/2 – zahrada o výměře 425m2, způsob ochrany: ZPF

Vše zapsáno u katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Havlíčkův Brod, obec Prosíčka, k. ú. Prosíčka, vedeno na LV č. 50

 

Insolvenční správce žádá o zasílání cenových nabídek společně s kontaktem na zájemce prostřednictvím mailu info@kancelarspravcu.com

Nemovité věci

03.02.2020
02.02.2021


Informace o zadavateli

Kancelář správců v.o.s. Insolvence info@kancelarspravcu.com

Související inzeráty