Rodinný dům v obci Svitavy

recepce@tpspravce.cz

Rodinný dům v obci Svitavy

Pozemek parc. č. St. 43, o výměře 154 m2, zastavěná plocha a nádvoří, Stoučástí je stavba: Lány, č.p. 54, rod. dům. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 43.
Pozemek parc. č. 63, o výměře 49 m2, zahrada.

To vše zapsáno na LV č. 3446, obec Svitavy, katastrální území Čtyřicet Lánů, vedeno u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Svitavy.

Minimální kupní cena dle znaleckého posudku – 880.000,00 Kč.

Nemovité věci

29.06.2020
29.06.2021


Informace o zadavateli

Marián Tomko recepce@tpspravce.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Související inzeráty