Obchodní podíl M2S Brentano s.r.o.

novak@advokatnovak.cz

Obchodní podíl M2S Brentano s.r.o.

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: Miroslava Slezáka, Veletržní 15, Brno, PSČ 603 00, nar. 04.02.1978, RČ: 780204/3997, IČ: 72451181, nabízí ke koupi obchodní podíl ve výši 100 %, odpovídající vkladu ve výši celkem 1.000,- Kč do základního kapitálu společnosti M2S Brentano s.r.o., IČ: 027 44 864, sídlem Veletržní 171/15, Staré Brno, 603 00 Brno.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

  • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
  • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.07.2020 včetně na adresu sídla insolvenčního správce či e-mailem na: info@advokatnovak.cz,
  • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
  • kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku,
  • prodej obchodního podílu ve stavu jak stojí a leží,
  • v nabídce uvede své identifikační údaje.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce telefonicky (464 608 560) či e-mailem (info@advokatnovak.cz). Na uvedených kontaktních údajích lze vyžádat i doplňující informace k nabízenému majetku.

 

Značka:

5168

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Ostatní majetek

15.05.2020
15.05.2021


Informace o zadavateli

Michal Novák novak@advokatnovak.cz

Související inzeráty