Obchodní podíl Mykhalkov Business Company, s.r.o.

santariusova@centrum.cz

Obchodní podíl Mykhalkov Business Company, s.r.o.

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka Jurij Michalkov, bytem náměstí Svobody 2/2, 415 01 Teplice, nabízí ke koupi obchodní podíl ve výši 20%, odpovídající vkladu ve výši 20.000,- Kč do základního kapitálu společnosti Mykhalkov Business Company, s.r.o. se sídlem Zemská 733, 417 12 Proboštov, IČ 26170086.

Přímý prodej se uskuteční  za následujících podmínek :

  • prodej bude uskutečněn zájemci s nejvyšší nabídkou
  • cena bude zaplacena před podpisem smlouvy o převodu podílu
  • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny a musí být zaslána nejpozději do 31.7.2020 včetně na adresu sídla insolvenčního správce  nebo e-mailem na: santariusova@centrum.cz
  • kupující uhradí soudní poplatek spojený s podáním příslušného návrhu do obchodního rejstříku
  • prodej podílu ve stavu jak stojí a leží
  • v nabídce zájemce uvede své identifikační údaje

Insolvenční správce si vyhrazuje právo ( bez uvedení důvodů) odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ust. § 1772 a násl. obč. zák., ani veřejnou nabídkou ve smyslu ust.§ 1780 a násl. obč.zák., ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce : JUDr. Ivana Santariusová, Stodolní 3/1293, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, e-mail: santariusova@centrum.cz, tel. 596111475

 

 

Značka:

KSUL 92 INS 20921/2018

Cena:

Neuvedena

Typ ceny:

Nejvyšší nabídka

Kraj:

Celá ČR

Odpovědět na inzerát

Ostatní majetek

11.06.2020
11.06.2021


Informace o zadavateli

santariusova@centrum.cz

Související inzeráty