Obchodní podíl ve výši 80 % na K O V I G společnost s ručením omezeným v likvidaci

Značka: 5308

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Adresa: Hradec Králové, Honkova 618/6

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetekPodniky

24.03.2023
05.04.2023

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: MATEX HK s. r. o., se sídlem Kladská 181, Hradec Králové, PSČ 500 03, IČ: 259 68 807, nabízí k prodeji:

Číslo MP

Položka soupisu majetkové podstaty

6

Obchodní podíl ve výši 80 % odpovídající vkladu ve výši celkem 80.000,- Kč do základního kapitálu společnosti K O V I G společnost s ručením omezeným v likvidaci, IČ: 445 00 009, se sídlem Hradec Králové, Honkova 618/6, Kukleny, PSČ 500 02.

 

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • zájemce je povinen nejpozději do doručení nabídky složit jistotu ve výši 500.000,- Kč na číslo účtu majetkové podstaty: 115-3502690287/0100, VS: RČ/IČ zájemce. K nabídkám bez složené jistoty nebude přihlíženo. V případě neuzavření smlouvy na výzvu insolvenčního správce bude zájemce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč, na kterou bude složená jistota započtena. Neúspěšným zájemcům bude jistota vrácena.

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, do datové schránky smz4647 či poštou na adresu JUDr. Michal Novák, Tyršova 231, 570 01 Litomyšl, nejpozději do 05.04.2023 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň:

 • označení položky – označení uvedeným číslem a názvem,
 • identifikační a kontaktní údaje zájemce (jméno a příjmení, datum narození a bydliště, případně obchodní firmu, IČ a sídlo, dále e-mail a telefonní číslo).
 • zájemcem nabízenou (kupní) ceny vč. DPH.

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na adrese kancelar@advins.cz

Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz
Načítám mapu, moment, prosím.

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  25.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Dohodou
  24.05.2023 25.06.2023 Celá ČR
  Královehradecký kraj
  Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  23.05.2023 12.06.2023 Jihomoravský kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.05.2023 31.07.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!