Ochranná známka kombinovaná „T TOUCH“

Značka: 5281

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR, Hlavní město Praha

Nehmotný majetekOstatní majetek

23.12.2023
31.01.2024

Insolvenční správce, ustanovený v insolvenční věci dlužníka: GREAT UNITED TRADING s.r.o., Na Slupi 134/15, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 493 55 911, nabízí k prodeji:

 Ochranná známka kombinovaná „T TOUCH“ zapsaná u ÚPV pod č. zápisu 359844, datum podání přihlášky 11.11.2016, datum zápisu 10.05.2017, platnost do 11.11.2026.

Přímý prodej se uskuteční za následujících podmínek:

 • prodej bude uskutečněn nejvyšší nabídce,
 • kupní cena bude uhrazena před podpisem kupní smlouvy,
 • písemná nabídka zájemce musí obsahovat uvedení (kupní) ceny.

Nabídky je možné doručovat na e-mailovou adresu kancelar@advins.cz, nejpozději do 31.01.2024 (včetně). Nabídka musí obsahovat alespoň:

 • označení položky – označení uvedeným názvem,
 • identifikační a kontaktní údaje zájemce (jméno a příjmení, datum narození a trvalé bydliště, popř. firmu a IČ, včetně e-mailu a telefonního čísla).

Majetek je prodáván jak stojí a leží a nebude se na něj vztahovat odpovědnost za vady prodávajícího.

Insolvenční správce si vyhrazuje právo (bez uvedení důvodů): odmítnout všechny předložené nabídky, výzvu k předkládání nabídek zrušit, kdykoliv změnit podmínky pro podávání nabídek, a dále případně vyzvat zájemce o navýšení podaných nabídek.

Tento inzerát není veřejnou soutěží o nejvhodnější nabídku ve smyslu ustanovení § 1772 a násl. občanského zákoníku, ani veřejnou nabídkou ve smyslu ustanovení § 1780 a násl. občanského zákoníku, ani nespadá pod režim zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, v platném znění, a ani nemá charakter veřejné zakázky nebo soutěže o návrh podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

V případě zájmu kontaktujte insolvenčního správce e-mailem na adrese kancelar@advins.cz.


Informace o zadavateli

Michal Novák kancelar@advins.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  18.07.2024 20.08.2024 Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 02.09.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  15.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!