Ochranné známky

Značka: 0089

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Nehmotný majetek

18.02.2020
17.02.2021

Likvidátor společnosti

MonaPlast s.r.o. „v likvidaci“, IČ 27778711, sídlem Politických obětí 2238, Místek, 738 01 Frýdek-Místek (dále jen společnost)

tímto sděluje, že do likvidační podstaty společnosti byly sepsány následující ochranné známky.

 

1) Znění ochranné známky: Mona Plast

Ochranná známka je u Úřadu průmyslového vlastnictví evidována pod č. zápisu 319001.

Doba platnosti ochranné známky: do 21.10.2020

 

2) Znění ochranné známky: MonaPlast

Ochranná známka je u Úřadu průmyslového vlastnictví evidována pod č. zápisu 319000.

Doba platnosti ochranné známky: do 21.10.2020

 

Likvidátor společnosti nabízí uvedené ochranné známky zájemcům formou prodeje mimo dražbu, nejvyšší předložené nabídce.

V případě zájmu zašlete svou nabídku poštou na adresu: Ing. Martina Mitinová, Škodova 96/11, 750 02 Přerov, nebo e-mailem na: mitinova2@seznam.cz.

Obálku či nabídku odeslanou e-mailem označte nápisem: “Nabídka MONAPLAST”.

 

Nabídky musí obsahovat:

přesné označení zájemce;

kontaktní údaje zájemce, vč. telefonního čísla, e-mailu;

uvedení ochranné známky, u které zájemce předkládá nabídku;

výši nabízené kupní ceny;

sdělení, že nabyvatel nad rámec kupní ceny uhradí náklady s převodem ochranné známky, včetně nákladů spojených s přepisem ochranné známky v rejstříku vedeném Úřadem průmyslového vlastnictví;

sdělení, že zájemce bere na vědomí, že kupní cena bude uhrazena před podpisem smlouvy na účet likvidační podstaty.

 

 

Termín pro odevzdání nabídek je stanoven na 31.3.2020 (do 24:00).

 

V případě dotazů jsem Vám k dispozici.


Přílohy:

Informace o zadavateli

Martina Mitinová mitinova@seznam.cz

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  29.03.2023 24.05.2023 Ústecký kraj Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  24.03.2023 05.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  21.03.2023 31.05.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  20.03.2023 27.04.2023 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!