ORYFANYS Consulting., s.r.o., v likv., pohledávka za fyzickou osobou

Značka: 240918

Cena: Neuvedena

Typ ceny: Nejvyšší nabídka

Kraj: Celá ČR

Pohledávky

05.03.2024
28.03.2024

JUDr. Pavel Čížkovský jako soudem ustanovený likvidátor společnosti ORYFANYS Consulting, s.r.o. v likvidaci, IČ: 282347, se sídlem Praha 9, Fryčoviská 459 nabízí k úplatnému postoupení pohledávku za panem Štefanem Vadászem, nar. 16.2.1964, bytem Sedlečko u Soběslavě 13, pohledávku v nominální výši 20000,- Kč. Pohledávka je zajištěna zástavním právem na nemovitosti (podíl 300/15129 na pozemcích 612/4 a 612/1 v k.ú. Soběslav. Na dlužníka je vedena řada exekucí.

Smlouva o postoupení pohledávky bude uzavřena s tím, kdo nabídne nejvíce. Podklady, které jsou likvidátorovi známy a které jsou mu dostupné budou zaslány na vyžádání elektronickou poštou na adrese; žádosti zasílejte na mail pavel@cizkovsky.cz.

Nabídky zasílejte písemně v uzavřené obálce na adresu likvidátora – JUDr. Pavel Čížkovský, V Olšinách 2300/75, Praha 10, PSČ 100 00, na obálku uveďte označení „Nabídka – Oryfanys“. Termín pro uzávěrku nabídek je dne 28.3.2024 ve 12 hodin; v této lhůtě musí být nabídky doručeny likvidátorovi. Likvidátor  si vyhrazuje  právo nepřijmout kteroukoli či  žádnou z předložených nabídek, či toto výběrové řízení kdykoli zrušit bez náhrady.

JUDr. Pavel Čížkovský, likvidátor


Přílohy:

Informace o zadavateli

Pavel Čížkovský pavel@cizkovsky.cz V Olšinách 2300/75, 100 00 Praha 10

Odpovědět na inzerát
  Související inzeráty

  22.07.2024 31.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  22.07.2024 25.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 15.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka
  12.07.2024 11.08.2024 Celá ČR Cena neuvedena Nejvyšší nabídka

  Chcete přidávat vlastní inzeráty?

  Vytvořte si zadavatelský účet za 790 Kč bez DPH za rok, vyplňte základní kontaktní informace a můžete začít!